مجله

100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قطب انرژی ایران/ نخستین شماره مجله الکترونیک نفتون
نخستین شماره از نشریه الکترونیک نفتون که توسط گروه مطالعات پایگاه خبری پیام نفتون تهیه شده است منتشر شد. به گزارش نفتون، اولین شماره از مجله الکترونیک نفتون با موضوع بررسی زیرساخت های صنعتی و سرمایه گذاری انجام شده در منطقه ویژه انرژی پارس منتشر شده است. متن کامل این نشریه را ضمیمه ه...
شنبه، 14 اردیبهشت 1398 - 10:36